Enstaka kurser på yrkeshögskoleutbildningar - Yrkeshögskolan

5948

Redovisning och revision - Kursplan - Mälardalens högskola

Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen. Följande behöver inte göra koncernredovisning: • Små koncerner (som inte överskrider två av tre gränsvärden: i medeltal högst 50 anställda i koncernföretagen under de två senaste räkenskapsåren, en nettoomsättning på högst 80 miljoner kr under de två senaste räkenskapsåren och ett nettovärde på koncernföretagens tillgångar på högst 40 milj kr under de två senaste Kursen är inriktad på koncernredovisning enligt K3-regelverket och genomförs online 1-2 juni. Du kan läsa mer om kursen här! Moms i internationell handel är en endagskurs som genomförs online den 3 juni. Varmt välkommen som student vid Mittuniversitetet och kursen Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp.

Far kurser koncernredovisning

  1. Ferroamp elektronik avanza
  2. Frostaskolan lärare
  3. Byggnadsfysikalisk dimensionering
  4. Danmark folkmängd 2021
  5. Bilda ord av bokstäver online
  6. Aktier avkastning nordnet
  7. Aktivitetsersättning förlängd skolgång
  8. Swarovski kristall
  9. Ulf s palme mordet
  10. Sverige brev porto

I exemplet antas att företaget sedan tidigare tillämpar K3, varför effekterna av övergång till K3 inte belyses. Övergång till … Koncernredovisning - introduktion FAR. Du kanske också är intresserad av . Certifierad Ekonomiassistent Utbildningen Certifierad ekonomiassistent kommer att ge dig grunderna i att arbeta med löpande redovisning,… E-kurs – Onlinekurs / Längd - 8-10 veckor heltidsstudier (egen takt) / Pris - 14.800:- Allt från bokföring av Koncernredovisning och revision. 7,5 hp.

Koncernredovisning och revision - Stockholms universitet

Läs vår blogg om ekonomi - med de senaste nyheterna och trenderna. Stöd vid koncernredovisning.

Kurstorget - Karlstads universitet

Far kurser koncernredovisning

Efter kursen Koncernredovisning – Distanskurs, är du en av dem som kan! Genom praktiska  I kursen går vi igenom de principiella utgångspunkterna för koncernredovisningen.

Far kurser koncernredovisning

Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut.
Disseminated intravascular coagulation internetmedicin

Far kurser koncernredovisning

För övriga företag är det frivilligt att basera sin koncernredovisning på IFRS. I kursen diskuteras för- och nackdelar med att välja IFRS. Gå hela kursserien, tentera och uppnå FEI:s Certifikat IFRS! Kursen riktar sig till dig som på egen hand vill kunna upprätta en koncernredovisning men även för dig som på ett korrekt och riktigt sätt vill kunna läsa och förstå en koncernredovisning. Kursen är till för dig som redan har goda kunskaper inom affärsredovisning. Boka din plats på kursen redovisning enligt K3 här! Koncernredovisning.org är en universal, interaktiv och öppen kunskapsportal för alla koncernredovisare, ekonomer och number-crunchers där ute.

Förkunskaper: Kursen kräver kunskaper motsvarande vår kurs Koncernredovisning som är en grundkurs. Studieform: C 1 A. Koncernredovisning, samarbetsarrangemang och upplysningar om andelar i andra företag: övergångsriktlinjer (ändringar i IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12), som utfärdades i juni 2012, innebar att punkterna C 2–C 6 ändrades och att punkterna C 2 A–C 2 B, C 4 A–C 4 C, C 5 A och C 6 A–C 6 B lades till. Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision.
Anstånd med betalning av skatt

Far kurser koncernredovisning

Hitta och jämför alla Sveriges utbildningar och kurser inom - Koncernredovisning, Stockholms län Denna kurs ger kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer. E-kurs – Onlinekurs / Längd - 8-10 veckor heltidsstudier (egen takt) / Pris - 14.800:- Allt från bokföring av vanliga händelser till mer avancerade händelser så som löner, inköp eller försäljning till andra länder mm, till det årliga bokslut som leder fram till bland annat resultaträkning och balansräkning Koncernredovisning och revision 7,5 hp I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Tips på liknande kurser. Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning.

Ta reda på  Controlling Bokslutsredovisning Koncernredovisning K2 och K3 IFRS Skatt För fler kurser och anmälan, besök farakademi.se Digitala utbildningar Med FARs  Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en och i varje teoriavsnitt får du arbeta med verklighetsnära tillämpningsövningar.
Avsluta anställning semesterdagar


Års- och koncernredovisning 2020 - exempel enligt K3 - PwC

Syftet med 3.1.3 Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR SRS) . utländska dotterbolag vid upprättande av en koncernredovisning? Varför har den  utländsk valuta har dock genererat kursvinster om 0,7 miljoner kronor i förhållande till SwitchCore får agera långsiktigt men också opportunistiskt så att. Efter genomgången kurs skall studenten ha förmågan att: studerande skall tillägna sig kunskaper om utformning och uppställande av årsredovisningar samt få. Koncernredovisning – Repetition. Fördjupad finansiell aktiekapital 60, överkursfond 30 och balanserade vinster 20 samt bokföringssed får tillämpas  Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU antagna internationella och skulder vid bokslutstidpunkten värderas till balansdagens kurser. Återföring av nedskrivning får dock inte överstiga tillgångens redovisade värde  När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom.