Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2018/2019

904

tinaksblogg -

Manus kan se olika ut: hela meningar – ord för ord, punkter eller kanske en tankekarta (mindmap). Skriv ned vad du ska säga, så noggrant du behöver, så att du själv ser att du får med allt du ska säga. REDOVISNING I delen redovisning ska du muntligt och skriftligt berätta om ditt gymnasiearbete. Din redovisning ska innehålla delarna planering, genomförande och utvärdering. Du berättar noggrant om hur du utfört ditt gymnasiearbete.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

  1. Straffpafoljd
  2. Processkartor exempel
  3. Stalla av fordon
  4. Telia öppettider karlstad

Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten. Tips inför muntlig redovisning Bertil Larsson 2013-03-04 Att förbereda Presentationen,stödord,upplägg.Försökatthabackupfördatorhaveri, internetbortfall, etc. Redovisning I ditt gymnasiearbete visar du Ej påbör-jat Påbör-jat Näs-tan klart Upp-fyllt Kommen-tarer att din skriftliga rapport uppfyl-ler grundläggan-de krav på språkriktighet formell struktur att du sammanfattar resultatet kort skriftligt på engelska med lämpligt språk att du sammanfattar och presenterar Alla grupper eller enskilda elever ska respondera på andra grupper/elevers gymnasiearbete. Det ska ske vid redovisningstillfället. För att det ska kunna fungera måste alla grupper få det arbete de ska respondera på en vecka innan redovisningen. Redovisning Förutom den muntliga framställan ska något av de följande Mall för opponering av gymnasiearbete Syfte med opponeringen: • Kontrollera och säkra kvaliteten på ditt arbete • Att lära av varandra • Att diskutera och analysera innehållet tillsammans A och O för både respondent (den som gjort arbetet) och opponent (den som ger feed-back) är att Tag Archives: Muntlig redovisning. Svenska 3.

Boksamtal & bokredovisning - Linda Ellinore Lindberg

Because it is good Presentera, redovisa, demonstrera samt diskutera och argumentera i tal Förbered en muntlig presentation kring vad ditt gymnasiearbete handlar om, utifrån innehållet i din disposition. Läs noggrant - med pennan i hand - igenom den  0:00. 6. Gymnasiearbetet- skolans roligaste och svåraste kurs?

Appendix, tabeller och figurer - Vetenskapsområdet för

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Kunskapskrav: Betyget E: Gymnasieskola Gymnasiearbete Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. I den här kursen får du öva dig i att undersöka en frågeställning, att skriva rapport, muntlig redovisning, källkritik och att ge och ta emot respons.

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Kompendiet skall skrivas i enlighet med bifogade anvisningar.
Specialistsjuksköterska geriatrik

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Använd dig av något presentationstekniskt hjälpmedel (bilder, Power Point, Prezi). Presentationen håller du inför klassen fredag vecka 9. Utgå från följande frågor: • Vad går ditt gymnasiearbete ut på? Därefter får de revidera sin rapport utifrån kamratresponsen och förbereda en muntlig redovisning och en muntlig respons.

Historia 1a1**. 50 p Redovisning 1. 100 p. Redovisning 2. 100 p muntlig examination på hela kursen. Du läser in hela kursen på  i skrivandet; Skrivandet: Opposition. Muntlig presentation Skulle någon som inte varit på din praktikplats hänga med i din presentation?
Ner eller ned

Muntlig redovisning gymnasiearbete

Flera lärare är väldigt trevliga och då blir det bara intressanta och roliga samtal. I biologi 1 pratade vi i säkert 10 minuter om grodor i Malmö (lite kopplat till en fråga, men mer något kul läraren tog upp), men det finns även de som tar en kort munta för att snabbt Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla skriver en individuell rapport. Muntligt i form av en power point presentation eller liknande. Muntlig redovisning, läs på hur jag vill ha den. Steg 2: När detta steg är klart kommer det att finnas ett komplett fungerade brandlarm som ni har installerat. På teknikprogrammet ska alla elever göra ett självständigt gymnasiearbete som motsvarar 100 p.

och på det exemplet som Skolverket visar upp på sin hemsida: www.skolverket.se/polopoly_fs/1.181540!/NA Precis som i din rapport, så behöver din muntliga presentation en viss struktur och ett visst innehåll. Din presentation ska - i regel - bestå av en inledande del, en huvuddel, en avslutning/sammanfattning samt presentation av källor.
Lilla edet biojag vet inte vad det här är” - documen.site

Copy link. Info.