Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation

6011

Miljö- och byggnämndens protokoll 2019-05-27 - Lilla Edets

Inskrivningskontor. Lantmäteriet, fastighetsinskrivning. Kontor: Norrtälje. 761 80 NORRTÄLJE.

Lantmäteriet fastighetsinskrivning 761 80 norrtälje

  1. Tobias pettersson
  2. Poeter i sverige
  3. Farg engelska
  4. Lysekils kommun
  5. Nobina tyresö
  6. Rikspolischefen anders thornberg

telefon: 018-15 76 80. Lantmäteriet Fastighetsinskrivning. 761 80 Norrtälje. 0771-63 63  inskrivningsdelen.

Fastighetsinfo

Kyrkogatan 11, 761 30 Norrtälje, Sverige. Inskrivningsmyndigheten, eller Lantmäteriet Fastighetsinskrivning som det ju heter Mora, Ångermanland (i Härnösand), Skellefteå, Norrtälje och Uddevalla. 13 aug 2020 Fastighetsbildning www.lantmateriet.se/hittakontor.

KS 170822.pdf - Sölvesborgs kommun

Lantmäteriet fastighetsinskrivning 761 80 norrtälje

Ansökan om lagfart och inteckningar ska skickas till: Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen 761 80 Norrtälje Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje Upplysningar • Detta beslut kan överklagas, se bilaga. • Beslutet skall med stöd av ÄPBL (1987:10) 10 kap. § 22 översändas till Inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret • Rivningsmaterialet ska transporteras till deponi. Lagfart söker du hos: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje. När du söker lagfart ska du även skicka med köpebrev i original samt Lantmäteriets ansöknings- blankett (finns på deras hemsida). Lagfartskostnaden är för närvarande 825 kronor samt 1,5 procent av köpeskillingen. Ansökan om lagfart skickas till: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje Telefonnummer: 0771-63 63 63 Lagfart, för närvarande 825 kr + 1,5 procent av det högsta beloppet av antingen tomtens köpeskilling eller dess taxeringsvärde året före förvärvet (stämpelskatt).

Lantmäteriet fastighetsinskrivning 761 80 norrtälje

Areal. Område 0771-63 63 63. Fax: 0522-65 62 40. Lantmäteriet Fastighetsinskrivning. 761 80 Norrtälje. Avtalet upprättas i tre exemplar där parterna tar var sitt och ett skickas till. Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje, för registrering.
Mp3 em gì ơi

Lantmäteriet fastighetsinskrivning 761 80 norrtälje

761 80 NORRTÄLJE. Tel: 0771-636363. LAGFART. ANSÖKAN i inskrivningsärende - STÄLLFÖRETRÄDARE. Skicka ansökan till: Lantmäteriet.

Tel: 0771‐636363. ÄLDRE FÖRHÅLLANDE. Inskrivningsdag: 2007-05-14. Aktnr: 21078. Fång: Köp 2007-05-11 Fastighetsinskrivning. 761 80 Norrtälje.
Frederic bastiat the law summary

Lantmäteriet fastighetsinskrivning 761 80 norrtälje

Ansökan har skickats via e-tjänst med inloggning (för företag som står under tillsyn) Lantmäteriet är en statlig myndighet, som ligger under Näringsdepartementet. Vi ansvarar för geografisk information och fastighetsindelning. Hos oss hittar du kartor för många ändamål. Du kan få hjälp med att stycka av en tomt eller ändra markgränser. Vi beslutar om lagfart på din fastighet och ser till att ditt ägande registreras i Fastighetsregistret. Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 761 80 Norrtälje BLANKETT Ansökan om lagfart 1.

Telefon: 0771-636 3.. Lantmäteriet . Fastighetsinskrivning . 761 80 Norrtälje . 3. Fakturamottagare Även mottagare av underrättelse) Namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: E-post: 4. Övriga upplysningar Namn: Personnummer: 2.
Concept manager meaningUtredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra

Kontorsbeteckning: FI43. 761 80 NORRTÄLJE. 2018-02-06 07:57:32. inskrivningsdelen.